การแปรงฟันที่ถูกต้อง คือจิตสำนึกที่เด็กๆ ทุกท่านจะต้องมี

จุดดีสำหรับน้องๆ ทุกคน ถ้าหากผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้เด็กๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยและสามารถทำภารกิจหลากหลาย ของตนเองในชีวิตทุกวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับมีความสมบูรณ์แบบในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น

 
ที่ผ่านมาเป็นเนื่องจากการแปรงฟันที่ถูกต้องจริง ๆ แล้ว จะต้องมีขั้นตอนในการแปรง ที่แตกต่างกันออกไปภายในแต่ละท่วงท่า มีผลให้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จำนวนมากอาจจะยังไม่ทราบและไม่ทราบอย่างแน่ชัด ว่าตนเองจะต้องทำการแปรงฟันยังไงบ้าง ถึงจะถือได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องพร้อมกับมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งส่วนใดทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง คนไทยส่วนใหญ่คงจะมองข้ามกันเสียส่วนมาก  เพื่อจะสามารถนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อได้ครบทุกซี่ข้างในช่องปาก แต่บางทีการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำเอาคนแปรงฟันเกิดความเบื่อ พร้อมทั้งเลือกที่จะแปรงฟันด้วยวิธีการง่าย ๆ ภายในแบบฉบับของตนเอง เพราะฉะนั้นการแปรงฟัน การที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกให้กับน้องๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง พร้อมกับควรกระทำให้ได้มาก
 
การแปรงฟัน
ความผิดพลาดที่อาจจะก็เกิดขึ้นได้ หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แปรงฟันได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่เล็กๆ เขาทั้งหลายก็จะเกิดความเบื่อพร้อมกับทำการแปรงฟันภายในแบบฉบับวิธีการของตนอีกเช่นกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ดูแลเองก็มิอาจจะทราบได้ในช่วงหลัง ๆ ที่น้องๆ อาจจะปฏิบัติภารกิจส่วนบุคคลได้แล้ว