ทัศนคติ กับ ความรัก ที่มาจากความต่างทางด้านความนึกคิด

ความต่างทางด้านข้อคิดเห็น และทางด้านความคิดเห็น ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มคนที่ปรารถนาจากหัวใจพร้อมทั้งไร้ความรัก กลายเป็นบุคคลที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้างใหญ่ กลับไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยวได้ ซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีความรัก ความห่วงใย จนก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความรักในหลากหลายรูปแบบ ส่วนรักที่ต้องใช้ใจของคนสองคนนั้น กลับเป็นความรักที่จะต้องใช้ใจแลกใจอีกเช่นกัน สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็ค่อนข้างเป็นการได้มารักแท้ หรือผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง แต่ความจริงแล้วนั้น ผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทุกคนกลับพบตั้งแต่แรกเกิด นั่นก็คือ พ่อกับแม่ของเรานั่นเอง

 
ความรัก
ท้ายที่สุดรักแท้ หรือรักที่ไม่หวังผลประโยชน์นั้น จะมีจริงหรือไม่บนโลกใบนี้ สุภาพสตรีหลากหลายคนอาจจะพยายามที่จะค้นเจอกับความรักภายในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะค้นเจอ แต่ความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกค้นพบได้ยากแท้พร้อมกับหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคู่รักที่ไม่หวังจะยึดติดเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดหวังได้ยากแท้ แต่คุณเองก็พยายามที่จะค้นเจอมัน และความรักนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ดูโง่เขลาและเบาทางด้านปัญญาโดยตรง