น้องๆ ได้เรียนรู้การปลูกพืชผัก ผ่านการเล่นเกมปลูกผัก

เด็กๆ ที่เปิดโลกใบใหม่เอี่ยม ด้วยการเล่นเกมส์ชนิดต่าง ๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสนุกได้อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมส์ปลูกผัก  ที่เด็กๆ ให้ความสนใจ และอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ได้ โดยรู้แนวทางปลูกผัก และการดูแลผักได้ดี จึงอาจจะทำให้เด็ก อาจจะสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างจินตนาการให้เด็กๆ ได้อีกด้วย และนี่ก็เป็นเกมส์ปลูกผัก ที่ไม่ว่าใครก็ต้องสนใจ ถ้าได้ลองสัมผัสกับเกมส์ปลูกผักหลาหลายรูปแบบด้วยกัน
 
การสร้างลักษณะอุปนิสัย ให้เด็กหลงใหลธรรมชาติ อีกทั้งเด็ก ๆ ยังคงเรียนรู้ ที่จะปลูกต้นไม้ และปลูกผักกินเอง ย่อมเป็นการสร้างลักษณะอุปนิสัยที่ดี เหมือนกับการเล่นเกมส์ปลูกผัก เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ซึ่งเกมส์นี้จะต้องพยายามมีเงินเก็บไว้จำนวนมากๆ จะได้ซื้อพื้นที่ และซื้อเมล็ดพันธ์พืชหลากหลาย มาเพิ่มได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมส์ปลูกผัก อาจจะต้องเลี้ยงสัตว์ เพื่อที่จะสามารถได้รับผลประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ได้ เช่น บางเกมส์ภายในการเล่นเกมส์ปลูกผัก จะมีให้เลี้ยงไก่ เพื่อที่จะนำไข่ไปขาย แล้วได้เงินเก็บสะสมได้ ความเพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์ปลูกผัก เด็กๆ ที่ชื่นชอบภายในการทำสวน หรือชอบใช้จินตนาการในแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง อาจจะเป็นเจ้าของสวนผัก ซึ่งเด็กๆ จะต้องทำการขุดดิน จากนั้นต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อการปลูกผัก สิ่งแรกที่จะต้องริเริ่มลงมือทำ ควรที่จะไปซื้อเม็ดพันธ์พืชมาทำการปลูกบนบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ภายในการปลูกผักจะต้องมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และยิ่งได้เก็บผักไปขายก็จะเป็นเหตุให้มีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนมาถึงทุกวันนี้ ได้มีเด็ก ๆ ให้ความนิยมมาก
 
ขณะเกมส์ได้รับความนิยม และมีเด็ก ๆ ให้ความสนใจมากขนาดนี้ ทางด้านผู้สร้างได้มีการปรับปรุง เติมแต่งสีสันเกมส์ปลูกผัก ให้มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นเกมส์ทำฟาร์ม โดยเปรียบเหมือนเป็นเจ้าของฟาร์มเอง โดยที่จะต้องมีการปลูกพืชผัก ผลไม้ หรือทำสวนนั่นเอง