พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน ย่อมมาพร้อมกับการคืบหน้าของเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ

เมื่อวันผ่านไป เด็กๆ จะต้องเติบโต พร้อมกับพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเสมอ เมื่อเด็กๆ มีการปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการ ต่อให้การเล่นเกมส์คงจะมีประโยชน์ในบางส่วนกับพวกเขา แต่สุดท้ายการหมกหมุ่น  หรือว่าการเล่นเกมส์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไป ก็คงจะทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นกัน เช่นเดียวกับวัยที่ต้องการตัวอย่าง พร้อมกับพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบตัวอย่างนั้น ๆ อย่างเช่น การที่เด็ก ๆ หมกหมุ่นไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  พวกเขาคงจะมีพฤติกรรมอยากจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ความเป็นไปได้ของเด็ก ๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็กๆ คงจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมกับได้ทักษะบางอย่างทางด้านความคิด แต่ถ้าหากทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองคงจะต้องคอยดูแลพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

 

มิใช่เรื่องแปลก หากเด็ก ๆ ผู้ชายส่วนใหญ่ จะสนใจและชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  จนกระทั่งทำให้พวกเขาซึบซับ พร้อมกับรู้จักที่จะมีลักษณะเด็ดขาดเพิ่มขึ้น มีความกล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้เมามัวไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มากจนเกินควร จนกระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้กลายเป็นเด็กที่กล้าหาญพร้อมกับมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจินตนาการส่วนใหญ่ของเด็ก ๆ มักจะมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่พวกเขาเองชื่นชอบและอยากจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการพร้อมกับความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นจินตนาการพร้อมกับความคิดที่สื่อให้เห็นแนวที่ดีหรือไม่นั้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจและติดตามอยู่เสมอ เพราะเวลาว่างของเด็ก ๆ คงจะยังคงมีอยู่มาก แต่ทว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หายไป