วงการคนชอบเกมส์ มิได้แบ่งแยกเพศหรือช่วงอายุ

การที่คนๆ หนึ่งจะชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ ถือได้ว่ามิใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปกับการเล่นเกมส์ที่พอประมาณ และมีความพอเหมาะกับตัวคุณ ก็เพราะว่าการเล่นเกมส์นั้น ไม่ได้แบ่งเพศหรือว่าแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะอาจเล่นเกมส์ได้หรือว่าไม่ได้ แต่ความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีพร้อมกับสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้เท่าทัน

 
เกมส์
สิ่งหนึ่งที่น้องๆ ส่วนใหญ่มักจะผิดพลาด นั่นก็เป็น การติดเกมส์หรือว่าการเล่นเกมส์แบบไม่รู้ช่วงวันกับเวลา เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่สม่ำเสมอ ก็เพราะว่าครั้งใดที่เด็ก ๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์พร้อมทั้งเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองและได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีตัวแสดงหลัก ๆ ของเกมส์ พร้อมกับผู้เล่นเกมส์ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องแก้ปัญหา หรือทำการต่อสู้เข้ากับศัตรูภายในเกมส์ ความยากลำบากที่นำมาสู่ความสำเร็จในแต่ละขั้น ทำเอาเด็ก ๆ รู้สึกมีความสุข พร้อมทั้งรับรู้ได้ว่าตนเองมีฝีไม้ลายมือมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อให้ผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ จนทำให้น้องๆ ติดเกมส์นั่นเอง
 
เกมส์และในโลกของข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้หลักผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งและรู้จักกาลเทศะในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองควรจะให้คำแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงขณะที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุดค่ะ