สภาวะการเล่นเกมส์ยาวนาน ของเด็ก อาจปรับพฤติกรรมให้เกิดความเหมาะสมได้

การเล่นเกมส์ในบางเวลา หากไม่มีการแบ่งสรรเวลาให้ดี ผู้เล่นก็จะกลับเป็นผู้ที่ติดเกมส์เกินขนาด พร้อมทั้งส่งผลทำให้ผู้ปกครอง ต้องสั่งห้ามเกี่ยวข้องการเล่นเกมส์อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าหากว่าทางด้านผู้ปกครอง ได้มีการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาในการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก  ให้กับคนในบ้านหรือเด็ก ๆ ในบ้าน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่ได้พบตัวปัญหาเกี่ยวกับลูก กับการใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์ การที่พ่อแม่จะดูอยู่เฉย ๆ น่าที่จะหาวิธีขจัดปัญหา หรือแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ กลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์ที่แท้จริง อาจจะไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียว แต่ก็มีข้อดีตามมาด้วย แต่พ่อแม่ควรจะดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด ในขณะเด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรจะสอนเด็ก ๆ ว่า การเล่นเกมส์นานเกินพอดีจะเกิดผลยังไงบ้าง แต่หากเราเล่นเกมส์โดยที่ใช้ความคิดพร้อมทั้งพิจารณา ก็จะทำให้เด็ก ๆ มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งลงมือทำอย่างรวดเร็ว

 

สื่อมากมาย ที่ดูเหมือนจะเป็นอาวุธ คอยทิ่มแทงพร้อมทั้งคอยทำร้ายเด็ก ๆ นั้น อาจจะไม่ได้รวมถึงเกมส์แบบต่าง ๆ ด้วยก็ได้ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่สนใจความเข้าสมัยทุกบ้าน  หรือทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในบ้าน ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์เพื่อคนที่ต้องใช้ทำงาน แต่ก็สามารถทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เช่นเดียวกัน  ถือได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เพราะว่าความประพฤติของสิ่งเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์หรือการเล่นเกมส์นานเกินพอดี ทำให้เกิดความเสียหายตามมาในชีวิตและครอบครัวได้ เพราะเช่นนั้นถ้าอยากจะทำให้เด็ก ๆ ข้างในบ้านของท่านเองมีพฤติกรรม ในการเสพติดในสิ่งที่ดี ๆ ทำให้สามารถเป็นข้อคิดที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งที่สำคัญท่านเองก็จะคิดพร้อมทั้งไตร่ตรอง ว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนั้น จะทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านดีหรือแย่ลงกว่าเดิม