เกมส์ทำอาหารกับการคิดค้นจินตนาการให้กับเด็กเล็ก

ในปัจจุบัน เกมส์ทำอาหารบางเกมส์ อาจจะมีการเพิ่มจินตนาการลงไป โดยให้เด็ก ๆ เป็นผู้สั่งการร้านอาหาร ซึ่งจะต้องมีการต้อนรับลูกค้า และจดจำสูตรอาหารและแนวทางทำอาหาร ตลอดกระทั่งรับคำสั่งซื้อซึ่งเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ จากผู้ซื้อแต่ละคน พร้อมกับเมื่อได้รายชื่ออาหารมาแล้ว สิ่งต่อไปคือเด็ก ๆ จะต้องเร่งรีบที่จะจัดทำอาหาร พร้อมทั้งจัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อตามเวลาที่ถูกระบุมาให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งเมื่อเด็ก ๆ สามารถจัดปรุงอาหารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เด็ก ๆ จะได้รับเงินหรือว่ากำไรที่ได้รับต่อวันจากลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้ออาหาร เป็นเหตุให้เด็ก ๆ สามารถเข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์ หรือกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะรอรับลูกค้าที่มีเยอะขึ้นในด่านต่อ ๆ ไปของเกมส์ทำอาหารนั่นเอง

 
เกมส์ทำอาหาร นับได้ว่าเป็นเกมส์แบบหนึ่งที่เด็ก ๆ จำนวนมากชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชาย ก็อาจจะที่จะเล่นเกมส์ประเภทนี้กันได้อย่างถ้วนหน้า ซึ่งเกมส์ทำอาหารจะช่วยสร้างเสริมความเจริญและการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้โดยตรง ซึ่งเด็กๆ จะมีจินตนาการ พร้อมกับสามารถลงมือปรุงอาหารได้ตามสูตรของเกมส์ที่มีการกำหนดขึ้นมานั่นเอง ความสนุกของเกมส์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กๆ ได้ริเริ่มทำอาหารประเภทต่าง ๆ และในเกมส์ยังคงสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักหั่นผักเป็นชิ้น ๆ โดยมีการคาดคะเนในเรื่องของขนาดและความหนาตัวตัวผัก ยิ่งกว่านั้นยังคงมีการสอนให้น้องๆ ได้รู้จักใส่สิ่งของชิ้นไหน ประเภทไหนลงไปก่อนและหลัง ซึ่งในกระบวนการทำอาหารหลากหลายชนิด จะช่วยทำให้เด็ก ๆ ที่เล่นเกมส์ทำอาหาร ได้รับรู้วิธีการเล่นพร้อมทั้งได้จินตนาการถึงอาหารที่ตนเองกำลังได้ทำอยู่โดยตรง