เกมส์ที่มีหลากหลาย ย่อมมีทั้งเกมที่ส่งผลดีพร้อมกับผลเสียคละเคล้ากันไป

เกมส์หลายชนิดที่แทบจะเกลื่อนโลก อาจจะเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมกับส่งความสุขให้กับน้องๆ ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ อาจจะเล่นได้กันทุกคน กลับน่าหลงใหลมากกว่าเกมส์แบบอื่น ๆ แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน ไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาอาจจะทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางออกที่ดีสำหรับเด็กๆ ให้มากที่สุด

 
เกมส์
และอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมมีมากมายจนแทบเกลื่อนโลก ดังนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะทำเอาเด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง อาจจะฝึกทักษะสติปัญญา และการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ มีผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายแบบด้วยกัน ที่จะเป็นเหตุให้ผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่แท้ เพราะเช่นนั้น เกมส์จึงทำเอาเด็ก ๆ ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า อาจทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในเวลาเดียวกันในการเล่นเกมส์จะมีผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในเวลาเดียวกันอาจทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ ดังนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์อาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นภายในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ในการแยกแยะในโลกของเกมส์ พร้อมทั้งโลกของความจริงได้
 
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของน้องๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พร้อมกับหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางคนอาจจะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  ถือได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เหมือนกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่รังสรรค์ พร้อมทั้งให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เหมือนเกมส์ในสมัยก่อน อาจจะเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมายุคนี้ได้มีการพัฒนามากเพิ่มขึ้น จนกลับเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างสูง