เกมส์ที่เป็นเหตุให้ผู้เล่นเกิดทักษะสติปัญญาได้จากการวางแผนเกมส์ที่ยอดเยี่ยม

สมัยนี้ได้มีการปรับปรุงเกมส์ให้มีรูปแบบที่เข้าสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ที่เล่นเกมส์มักไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากนัก ก็เพราะว่าในทุกวันนี้ผู้ที่เล่นเกมส์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ แต่จะมีผลกระทบให้เสียการเรียนได้ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้เด็กๆ ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์กันมากนัก เพราะพ่อแม่จะเป็นคนบังคับไม่ให้น้องๆ เล่นเกมส์

 
เกมส์
ส่วนมากในสายตาของผู้ใหญ่มักจะมองว่า การเล่นเกมส์เป็นการทำเอาเด็ก ๆ ในบ้านไม่สนใจทำอะไรเลย แต่หากพ่อแม่เลือกเกมส์ให้เด็กๆ ที่มีสร้างสรรค์ ย่อมจะมีผลกระทบให้เด็ก ๆ เกิดความถนัดความคิดในด้านหลากหลาย ได้ดี เพราะว่าผู้ปกครองท่านใดให้เด็กๆ ลองเล่นเกมส์ หรือแม้กระทั่งจะเป็นเกมส์ออนไลน์ ท่านก็น่าจะให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัส และให้ใช้ความคิดอ่าน พิจารณาทบทวนดูให้ดีเสียก่อน จะช่วยให้มีการพัฒนาการได้ดีมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ในรูปแบบออนไลน์ ย่อมจะทำเอาสามารถจำลองเหตุการณ์ชีวิตจริงได้ดีเลยเชียว เปรียบเสมือนทำให้เด็ก ๆ มีการวางแผนเกมส์ได้ดีอีกด้วย ถ้าหากว่าผู้เล่นคนใด สามารถเลือกเกมส์ที่สามารถเสริมสร้างทักษะความคิดในทางที่ดีได้ ก็ยิ่งจะมีผลกระทบให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก ๆ หรือว่าผู้เล่นคนอื่นได้ด้วย
 
และเล่นเกมส์นี่ก็คือคุณค่าของเกมส์ที่จะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สนุกสนาน พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการใช้ทักษะความคิดอ่านกับการเล่นเกมส์ไปแต่ละเภท รวมถึงเป็นการสร้างเสริมนิสัยให้กับเด็กๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ เช่น การเรียนนั่นเอง จึงทำให้ผู้ปกครองในสมัยนี้จึงปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมส์เพื่อให้เกิดความถนัดที่ดีนั่นเอง