อาหาร “ขยะ”

อาหาร “ขยะ”

ในยุคที่มีแต่ความเร่งรีบ ในสังคมเมืองยุคสิวิไลนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “อาหาร Junk food” หรือที่เรียกกันว่า “อาหารขยะ” เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน หลังจากที่วัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามามากขึ้น อัตราการทานอาหาร Junk food ก็มากขึ้นเช่นกัน