สาระน่ารู้ดี ๆ เกี่ยวข้องวิธีการดับกลิ่นเหม็นด้านในตู้กับข้าว

สาระน่ารู้เยี่ยม ๆ ในวันนี้ ดูเหมือนเป็นความรู้หรือว่าเทคนิคสำหรับแม่บ้าน ที่ช่วยให้คุณแม่บ้านเองสามารถดับกลิ่นเหม็น ที่ส่วนมากจะติดในตู้กับข้าวได้หมดไป โดยที่เราไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดสะอ้านตู้มากเกินควร โดยการเอาปูนขาวมาใส่ภายในภาชนะแล้วเอาไปวางไว้ตามจุดใดจุดหนึ่งของตู้กับข้าวก็ได้ วิธีการนี้จะสามารถช่วยให้กลิ่นที่ติดอยู่ในตู้กับข้าวนั้นหายไปได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องวางไว้โดยประมาณ 4-6 ชั่วโมง เป็นเหตุให้กลิ่นเหม็นนั้นไม่อยู่เลย และจะจางให้ไปในเวลาโดยประมาณ 2-3 วัน เพียงเท่านี้ตู้กับข้าวในบ้านคุณก็จะไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดเลย ทางที่ดีท่านไม่ควรนำของกินที่มีกลิ่นแรงนำไปไว้ในตู้กับข้าว สาระน่ารู้ก็เพราะว่าคงทำให้ตู้กับข้าวของท่านนั้นมีกลิ่นที่ไม่น่ายินดีได้เลยคะ   ปัญหาเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกบ้าน เพราะในทุก ๆ บ้านค่อนข้างมีตู้กับข้าวกันอยู่แล้ว และแน่นอนที่ตู้กับข้าวนั้น คงจะมีเกล็ดเหม็นเข้ามาก่อกวนก็ได้ เพราะ อาหารที่เราได้นำไปใส่ในตู้นั้นมักมีอาหารที่มีกลิ่น อาจเป็นเหตุให้ตู้กับข้าวมีกลิ่นติดอยู่ก็เป็นได้ ทางที่ดีท่านลองหาข้อมูลเกี่ยวกับสาระน่ารู้ต่างๆ มาศึกษากันดูว่ากรรมวิธีไหนมั่งที่จะอาจช่วยให้กลิ่นนั้นหมดไปได้ เช่นนี้การที่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดตู้กับข้าวโดยมากค่อนข้างนำผ้ามาเช็ดตู้ทำความสะอาดหรือนำที่ดับกลิ่นมาดับให้กลิ่นหายไป แต่ไม่ว่าอย่างไรในการชำระล้างหรือว่านำที่ดับกลิ่นมาดับก็ยังไม่หมดกลิ่นอยู่ดีจึงหากรรมวิธีหลากหลาย มาดับกลิ่นให้หายไป