ทัศนคติ กับ ความรัก ที่มาจากความต่างทางด้านความนึกคิด

ความต่างทางด้านข้อคิดเห็น และทางด้านความคิดเห็น ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มคนที่ปรารถนาจากหัวใจพร้อมทั้งไร้ความรัก กลายเป็นบุคคลที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้างใหญ่ กลับไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยวได้ ซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีความรัก ความห่วงใย จนก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความรักในหลากหลายรูปแบบ ส่วนรักที่ต้องใช้ใจของคนสองคนนั้น กลับเป็นความรักที่จะต้องใช้ใจแลกใจอีกเช่นกัน สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็ค่อนข้างเป็นการได้มารักแท้ หรือผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง แต่ความจริงแล้วนั้น ผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทุกคนกลับพบตั้งแต่แรกเกิด นั่นก็คือ พ่อกับแม่ของเรานั่นเอง   ท้ายที่สุดรักแท้ หรือรักที่ไม่หวังผลประโยชน์นั้น จะมีจริงหรือไม่บนโลกใบนี้ สุภาพสตรีหลากหลายคนอาจจะพยายามที่จะค้นเจอกับความรักภายในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะค้นเจอ แต่ความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกค้นพบได้ยากแท้พร้อมกับหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคู่รักที่ไม่หวังจะยึดติดเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดหวังได้ยากแท้ แต่คุณเองก็พยายามที่จะค้นเจอมัน และความรักนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ดูโง่เขลาและเบาทางด้านปัญญาโดยตรง

การเกิดความรักโดยการเริ่มจากการให้ความจริงใจ

ในเมื่อความรัก คือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้โดยที่มนุษย์เราทุกๆ คนอาจจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความที่มนุษย์เรามีสติ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดการคิดหน้าคิดหลัง และแยกให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางครั้งสำหรับความรักแล้ว มนุษย์อาจจะใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นไร้เหตุผลไปในที่สุด เนื่องจากความรักที่ตัวเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมไปถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกควบคุม หากเราขาดสติเมื่อไหร่ ความรักที่มีอยู่ก็ไม่สามารถหยุดเราได้ หรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่สามารถไม่ลงรอยกันให้มนุษย์เรามีสติได้อีกด้วย เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษและสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราขาดสัมปชัญญะนั่นเอง   ความรัก คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้อย่างแน่ชัด เพราะความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์เรานั้น สามารถทำการหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความจริงใจเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าว่า จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่มสาว แต่การก่อกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการเริ่มความรักที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเราไม่ได้หมายว่าเราจะเลือกที่รักใคร และให้ความจริงใจแก่คนนั้นเพียงผู้เดียวเสียเมื่อไหร่ แต่ความจริงใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนสามารถเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความจริงใจเป็นสื่อเกี่ยวข้องที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อกำเนิดเป็นความรักในแต่ละแบบนั่นเอง