พลังแห่งความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มวลประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวเขาคิชกุฏ

เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด การเดินสายสำหรับทำบุญก็เริ่มต้นขึ้น ชาวพุทธ ชาวจีนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ศรัทธา กับการเดินทางทำบุญทั้งสิ้น รวมไปถึงการเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชกุฏจันทบุรี ทุกคนมักจะตั้งเป้าหมายและมีความประสงค์ เพื่อเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ทั้งในช่วงกลางวันพร้อมกับในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของ เขาคิชกุฏ ได้พยายามคอยดูแลผู้ที่เดินทางไป พร้อมทั้งคอยดูแลจัดงานนมัสการตามงานเทศกาลสำคัญของไทยด้วย   ความโด่งดังย่อมเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งพื้นที่แห่งความศรัทธา ย่อมมาพร้อมกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่อสิ่งที่อยู่ด้านหน้า ผู้คนจึงเดินหน้าสู่ เขาคิชกุฏ จันทบุรี หรือ วนอุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ ซึ่งบริเวณทั้งหมดของที่นี้ กลับถูกโอบล้อมไปด้วยอำเภอมะขาม ตลอดจนกระทั่งกิ่งอำเภอของเขาคิชกุฏโดยตรง ความเลื่อมใสในรูปแบบศาสนาพุทธ ทำให้คนไทยมักจะเกิดความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและสักการบูชา โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นยุคแห่งการเกิดศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นแล้ว ความนับถือจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ ที่จะอุทิศใจและอุทิศตน เพราะเข้าสู่พระธรรมแห่งศาสนาพุทธโดยตรง  ซึ่งความศรัทธาที่ว่านี้ เราสามารถพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาพร้อมกับพากันเดินทางสู่เขาคิชกุฏจันทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของไทย แถมยังคงเป็นต้นน้ำแห่งแม่น้ำสายสำคัญ อย่างแม่น้ำจันทบุรี ส่งผลทำให้สภาพพื้นป่าในบริเวณนี้ทั้งหมด มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และมีลักษณะปนกับป่าดิบเขา พร้อมทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ ทำให้ภายในป่ามีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานชนิดรวมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีพันธุ์ไม่ที่หาได้ยาก สามารถค้นเจอได้ยากอีกด้วย เช่น ไม้กฤษณา เป็นต้น  …